• Overig
  • Gewijzigd op 25 februari 2022

Racefiets of mountainbike mee in de trein? Eerst reserveren!

Wilde je je racefiets, mountainbike of gravelbike deze zomer meenemen in de trein? Dan moest je eerst een plek reserveren. Dit betekende echter niet dat je altijd mee kon. De pilot van de NS leverde veel treinreizigers problemen op.
Racefiets of mountainbike mee in de trein? Eerst reserveren!

Met de wind in de rug van A naar B racen en terug de trein pakken? Na afloop van een bikepacking trip via het spoor weer naar huis zoeven? Geen auto tot je beschikking hebben en toch ergens anders willen mountainbiken? Door de fietsreserveringsplicht van de NS werd dit deze zomer een stuk lastiger.

Reserveringsplicht voor fietsen

Van 10 juli tot en met 15 september was voor het meenemen van je fiets in de trein namelijk een reservering verplicht. De NS besloot deze pilot door te zetten, ondanks het negatieve advies van een aantal consumentenorganisaties en ruim 13.000 handtekeningen van reizigers die een petitie van Fietsersbond, Rover, wielersportbond NTFU en Fietsplatform tegen de reserveringsplicht tekenden. 

Reservering bood geen garantie

Als fietser moest je deze zomer vooraf via de NS-app of klantenservice precies aangeven in welke treinen je jouw karretje mee wilde nemen.

Je reservering bleek echter geen garantie voor een plek. De trein kon uitvallen of korter zijn dan gepland, waardoor fietsplekken kwamen te vervallen. Als er te veel fietsen in de trein waren kon je - ondanks je reservering - toch niet instappen. Of als je een overstap had gemist, bijvoorbeeld vanwege een te korte overstaptijd, had je geen garantie dat je een nieuwe reservering kon maken. En omdat de fietsplekken bovendien worden gedeeld met hulpmiddelen, waar geen reserveringsplicht voor geldt, kon op het laatste moment blijken dat er ondanks je reservering toch geen plaats was voor je fiets. Er zat dan niets anders op dan op het perron achterblijven en opnieuw proberen te reserveren. Knap onhandig dus.

Evaluatie pilot fietsreserveren

Fietsersbond, Rover, wielersportbond NTFU, Fietsplatform, Ieder(in), LSVb en KBO-PCOB betreurden het besluit van NS. Om een zo compleet beeld te krijgen, riepen we zoveel mogelijk mensen op om hun ervaringen met het reserveringssysteem te melden. Bij Rover en de Fietsersbond kwamen bijna 200 klachten binnen over de pilot fietsreserveren. De evaluatie van de klachten leverde een duidelijk beeld op: het fietsreserveringssysteem zorgde voor veel reizigers problemen. Het is geen oplossing voor het te kort aan ruimte voor fietsen in de trein. De organisaties roepen NS op geen gevolg te geven aan de pilot, maar juist het probleem op te lossen door meer fietsplekken te creëren in de trein.


 

Ellen Dobbelaar
Door Ellen Dobbelaar

Rijdt net zo graag haar vaste rondje om het Gooimeer als een toertocht, zit er in de winter warmpjes bij in haar Zwift-cave.

Dit vind je misschien ook interessant