Disclaimer

Fietssport.nl is een website van en voor liefhebbers van de fietssport. Samen met alle betrokkenen proberen wij een zo compleet en actueel mogelijk platform te realiseren waarop je kennis en activiteiten vindt die jou helpen je sport te organiseren. Wielersportbond NTFU is initiatiefnemer en eigenaar van Fietssport.nl. Naast deze website geeft de NTFU ook Fietssport Magazine en een Fietssport nieuwsbrief uit.

Bron

Een groot deel van de informatie die je terugvindt op Fietssport.nl wordt aangeleverd door verenigingen, organisaties en andere betrokkenen die zijn aangesloten bij wielersportbond NTFU of waarmee de NTFU een goede relatie onderhoudt. Gebruikers met een Fietssport-account kunnen bij toertochten en routes een review achterlaten die hun persoonlijke ervaring bij een specifiek evenement of route weerspiegelt. Mocht je op Fietssport.nl informatie tegenkomen die niet correct of onrechtmatig is dan kun je ons dat laten weten via info@fietssport.nl. Wij zullen je klacht verwerken en - waar nodig - de informatie aanpassen of van de website verwijderen.

Gebruik

Alle informatie op Fietssport.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij doen ons uiterste best om de informatie op Fietssport.nl zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De NTFU aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de NTFU of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NTFU. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan in de volgende situaties:

  • Het delen van detailinformatie over een specifiek artikel, evenement of route met persoonlijke contacten via Whatsapp, e-mail, Facebook, Twitter of een ander sociaal medium.
  • Het overnemen van gedeelten van artikelen van Fietssport.nl voorzien van een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen: de bronvermelding bevat de naam ‘Fietssport’, het woord ‘Fietssport’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op Fietssport.nl.

Deze regels zijn van toepassing op incidentele plaatsing van Fietssport-content op websites van derden. Indien je meer dan één tekst per maand van Fietssport wilt plaatsen vragen we je contact met ons op te nemen via info@fietssport.nl. Het overnemen van andere elementen dan tekst is niet toegestaan.

Het overnemen van toertochtdetails en/of routedetails is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de NTFU.

Beweringen en meningen, geuit in de reviews, artikelen en mededelingen op de pagina's van Fietssport.nl zijn die van de gebruikers of auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de NTFU. De NTFU kan er niet voor instaan dat de informatie op Fietssport geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Bezoekers kunnen materiaal (zoals meningen of artikelen) inzenden voor publicatie op Fietssport.nl. Fietssport behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Fietssport behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur - materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal.

Commerciële uitingen

Gesponsorde items en advertenties op Fietssport zijn als zodanig herkenbaar en blijven de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Contactgegevens Fietssport

Fietssport is een initiatief van wielersportbond NTFU.
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
E-mail: info@fietssport.nl

December 2022