Algemene voorwaarden

Welkom op www.fietssport.nl (Fietssport). Deze Website is eigendom van Wielersportbond NTFU ("NTFU", "wij", "ons" of "onze"). Alle producten en diensten die op de Website worden aangeboden worden geleverd door de NTFU of door zorgvuldig geselecteerde partners.

1.   Accounts

Er zijn op Fietssport twee typen accounts: een Gratis account en het betaalde Fietssport PLUS account. NTFU-leden kunnen zich gratis aanmelden voor Fietssport PLUS en hun bestaande NTFU-lidmaatschap koppelen aan hun Fietssport PLUS account. Nieuwe gebruikers worden door het afsluiten van een Fietssport PLUS account automatisch lid van de NTFU. Het NTFU en Fietssport PLUS lidmaatschap wordt hierna gezamenlijk aangeduid als "Lidmaatschap".

2.   Gratis Account

Met een Gratis account kunnen gebruikers op Fietssport onder andere routes bekijken en bewaren en zich gemakkelijk inschrijven voor toertochten. Gebruikers met een gratis account worden geen lid van de NTFU en kunnen ook niet profiteren van de voordelen die toekomen aan NTFU-leden. Mocht je als Gratis accounthouder willen profiteren van de voordelen van Fietssport PLUS dan kan je eenvoudig upgraden naar een Fietssprot PLUS account via de pagina "Mijn gegevens" op Fietssport.

3.   Fietssport PLUS

Fietssport PLUS gebruikers kunnen, naast het bekijken en bewaren van routes en het inschrijven voor toertochten, profiteren van nog veel meer voordeel, waaronder:

  •   het onbeperkt downloaden van routes;
  •   korting op meer dan 2500 toertochten;
  •   Snel van start met Scan & Go;
  •   6x per jaar Fietssport magazine;
  •   Unieke fietsschadeverzekering en
  •   een NTFU lidmaatschap.

Bestaande NTFU-leden kunnen een Fietssport PLUS account eenvoudig aan het bestaande NTFU lidmaatschap koppelen door het NTFU-lidnummer in te voeren op de pagina "Mijn gegevens" op Fietssport. Evenals het NTFU-lidmaatschap is het Fietssport PLUS lidmaatschap persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Duur van je Lidmaatschap
Het Fietssport PLUS lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aan het einde van het jaar wordt het Lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij je opzegt voor 1 december.

Lidmaatschapskosten
De tarieven van het lidmaatschap worden jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt op www.fietssport.nl. Lid worden kan op ieder moment in het jaar, er wordt gedurende het jaar echter geen korting gegeven op het lidmaatschapstarief.

Betaalwijze
Indien je een Fietssport PLUS account aanmaakt kun je via iDEAL betalen en machtig je de NTFU middels een automatische incasso om het overeengekomen lidmaatschapsgeld tot wederopzegging jaarlijks van je rekening af te schrijven.

Opzeggen
Het Lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch verlengd. Wanneer je het Lidmaatschap wilt opzeggen kun je de opzegging via de pagina 'Mijn gegevens' op Fietssport.nl doorgeven of een mail ovv 'opzeggen' en je lidnummer sturen naar info@fietssport.nl. De opzegging moet voor 1 december bij ons binnen zijn. Je blijft lid tot het einde van het kalenderjaar. Het restant van het betaalde lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald.

Minimum leeftijd
De minimum leeftijd is 18 jaar. Ben je onder de 18? Dan kan je een Fietssport PLUS account pas afsluiten na toestemming te hebben ontvangen van je ouder of voogd.

Wat is een XL- lidmaatschap?
Indien je in september een Fietssport PLUS account aanmaakt krijg je de mogelijkheid een XL-lidmaatschap af te sluiten. Voor een aangepast tarief krijg je een lidmaatschap voor 16 maanden. Na 16 maanden wordt het XL-lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd naar een Fietssport PLUS lidmaatschap.

4.   Opschorting NTFU dienstverlening

De NTFU kan de rechten verbonden aan het lidmaatschap geheel of gedeeltelijk opschorten wanneer:

  • Het lid in gebreke is de contributie of andere door het lid aan de NTFU verschuldigde bedragen, inclusief eventuele incassokosten, binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
  • Het lid als rechthebbende van de NTFU services oneigenlijk gebruik van de service heeft gemaakt of heeft willen maken.
  • Het lid in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of onze disclaimer.

5.   Inschrijven voor toertochten via Fietssport

Op Fietssport kunnen zowel Gratis accounthouders als Fietssport PLUS accounthouders zich online inschrijven voor toertochten die georganiseerd worden door derden. Fietssport PLUS accounthouders kunnen gebruik maken van het Scan & Go registratiesysteem. Met Scan & Go ga je snel van start. Indien je kiest voor online inschrijven wordt via een iDeal-transactie het betreffende inschrijfgeld van je rekening afgeschreven.

Wie organiseert de toertochten?
Let op, de toertochten op Fietssport worden niet door de NTFU georganiseerd en zijn onderhavig aan de algemene voorwaarden van de organiserende partij. Wij raden je daarom aan de gedragscode en/of voorwaarden van de organiserende partij goed door te nemen.

Wie is verantwoordelijk voor restitutie bij afgelasting?
Mocht, om wat voor reden dan ook, een toertocht afgelast worden, dan restitueert NTFU het inschrijfgeld niet. De reden hiervoor is dat NTFU niet de organiserende partij is. De organiserende partij (vereniging, stichting of bedrijf) is te allen tijde verantwoordelijk voor de inschrijvingen, inschrijfgelden en aangeboden producten. NTFU is niet verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden van de organiserende partij en jouw acceptatie van de algemene voorwaarden van de organiserende partij.

6.   Het beoordelen van toertochten en routes op Fietssport

Op Fietssport kunnen zowel Gratis accounthouders als Fietssport PLUS accounthouders een review plaatsen bij toertochten en routes. Door een review te plaatsen bied je ons en andere gebruikers van Fietssport een indruk van jouw persoonlijke ervaring en mening bij de betreffende route of toertocht.

Gedragsregels

Behandel anderen met respect. Schelden, grof taalgebruik, discriminerende of beledigende opmerkingen zijn niet toegestaan. Reclame maken voor commerciële producten, evenementen of diensten is niet toegestaan. Plaats in de review geen persoonlijke gegevens. Vrijwilligers van verenigingen of medewerkers van organisaties mogen geen review plaatsen over een evenement of route die door de eigen vereniging of organisatie is geplaatst op Fietssport.nl

De NTFU kan uitingen die niet voldoen aan de deze voorwaarden of onrechtmatig zijn te allen tijde aanpassen of verwijderen. De NTFU kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of eventuele gevolgen van de gepubliceerde reviews.

7.   Woonachtig in het buitenland

Fietssport PLUS accounthouders met een adres buiten Nederland ontvangen niet automatisch het Fietssport Magazine thuisgestuurd. Voor hen wordt het magazine in digitale vorm beschikbaar gesteld via een speciaal portaal.

8.   Stemrecht

Als Fietssport PLUS accounthouder word je automatisch lid van de NTFU. Alle leden van de NTFU worden vertegenwoordigd door 29 afgevaardigden. Tijdens de jaarlijkse Unieraad stemmen alle afgevaardigden over het te voeren beleid van de NTFU. Voor meer informatie over de Unieraad, de statuten, het huishoudelijk reglement en de vergaderstukken van de NTFU kun je contact opnemen met het NTFU Uniebureau via info@ntfu.nl.

9.   Privacy

De NTFU gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met ons privacybeleid. Wij raden je aan om dit privacybeleid aandachtig door te nemen zodat je volledig op de hoogte bent van de gegevensverwerking.

10.   Ledenacties

Voor Fietssport accounthouders en NTFU-leden worden incidenteel winacties georganiseerd. Op deze acties zijn, naast deze algemene voorwaarden, afzonderlijke voorwaarden van toepassing. Deze zullen bij de ledenacties op de site van Fietssport kenbaar worden gemaakt.

11.   Vragen of klachten?

Indien je vragen of klachten hebt kun je deze sturen naar info@fietssport.nl.

Mei 2017