• Overig
  • Gewijzigd op 12 augustus 2022

Hoe veilig zijn wielrenners op het fietspad

De Fietsersbond gaat actie voeren om onnodige paaltjes op het fietspad te laten verwijderen. Het zorgt te vaak voor valpartijen met ernstig letsel. De NTFU vindt dit een goed idee. Er belanden namelijk steeds meer fietsers op de Spoedeisende Hulp.
Hoe veilig zijn wielrenners op het fietspad

"PAALTJE!" We waarschuwen elkaar er gelukkig voor, toch kun je er wel eens één over het hoofd zien. Met alle gevolgen van dien. Maar ook putten in de weg, smalle fietspaden en slecht zicht maken het er niet beter op. De NTFU dook in de cijfers van VeiligheidNL – dat het aantal verkeersslachtoffers op de Spoedeisende Hulp bijhoudt.

Even wat cijfers op een rij

Er zijn 540.000 wielrenners in Nederland. Een kleine 1 procent daarvan belandde in 2020 op de Spoedeisende Hulp. Daar behandelden de dokters maar liefst 71.300 fietsers in totaal: dus ook kinderen, e-bikers, forenzen en maaltijdbezorgers. De groep gewonde wielrenners vormt dus zo’n 7 procent van het totaal aantal fietsslachtoffers.

PAALTJE!

Op de Spoedeisende Hulp gaf 42 procent van de wielrenners gevallen te zijn zonder botsing. Belangrijke oorzaak was slecht wegdek (34 procent), zoals gladheid, putten en losliggend grind. Maar ook niet goed opletten of een stuurfout waren boosdoeners. Een smak op de weg was ook snel gemaakt door een onveilige verkeerssituatie (26 procent), door een paaltje op de weg, slecht zicht of een te smal pad.

Paal en perk aan fietspaaltjes

De situatie op het fietspad kan dus een stuk beter. Denk aan losliggende tegels, onnodige paaltjes, gaten en hobbels en smalle fietspaden. Zo riep de NTFU dit voorjaar al Provincies en wegbeheerders op werk te maken van goede wegen en veilige fietspaden. Dat de Fietsersbond de onnodige fietspaaltjes in kaart gaat brengen en wil laten verwijderen, vindt de NTFU dus een goed plan. 

Weghalen of markeren

Het gaat daarbij vooral om onnodige paaltjes. Op sommige plekken houden ze automobilisten tegen, die het fietspad gebruiken als doorsteek. Maar op veel plaatsen zijn ze overbodig, onhandig geplaatst of slecht zichtbaar. Weghalen of zorgen dat ze goed opvallen dus. Dat kan bijvoorbeeld met ribbelmarkering op het wegdek en reflectie, aldus het CROW dat ervoor zorgt dat de infrastructuur in ons land goed geregeld wordt.

Slecht zicht

Behalve paaltjes, zorgen onoverzichtelijke verkeerssituaties bijvoorbeeld ook voor ongevallen. De andere groep gewonde wielrenners, 41 procent, gaven aan gebotst te zijn met iemand anders. Meestal met een andere wielrenner (35 procent). Anderen raakten gewond doordat ze met een automobilist, fietser of voetganger botsten.

De cijfers van VeiligheidNL over deze botsingen zeggen niets zeggen over de toedracht van het ongeval. Of het door een automobilist, fietser of andere wielrenner veroorzaakt werd of door de gewonde wielrenner in kwestie is dus niet bekend. Wel speelde de verkeerssituatie hier een aantal keer een rol, zoals slecht zicht waardoor iemand onverwacht overstak of geen voorrang gaf waar dat misschien wel had gemoeten.

Stijgende lijn

Het aantal wielrenners dat ernstig gewond raakt, lijkt in eerste instantie mee te vallen: een kleine 1 procent belandt dus in het ziekenhuis. En er zijn natuurlijk ongevallen waarbij je er goed vanaf komt en niet naar het ziekenhuis hoeft.

Maar kijk je wat langer terug, dan groeit het aantal wielrenners met ernstig letsel helaas flink. In 10 jaar tijd kwam maar liefst 44 procent méér wielrenners op de Spoedeisende Hulp terecht. En daarin zijn we helaas niet de enige. VeiligheidNL ziet dat er steeds meer fietsers slachtoffer zijn en waarschuwt dat het aantal in de komende jaren alleen maar toeneemt, als we niets doen. De doelstelling van de Rijksoverheid – 0 verkeersslachtoffers in 2050 – gaan we zo dus niet halen.

Wat is nodig voor een daling?

Uiteindelijk is elke gewonde wielrenner en fietser er één te veel. Aan de overheid, Provincies en wegbeheerders de taak om betere en veilige fietspaden te maken. Om dat voor elkaar te krijgen, werkt de NTFU samen met fiets- en verkeersorganisaties als Fietsplatform, de ANWB en VeiligheidNL. Samen staan ze sterker om aandacht voor veiligheid voor fietsers te vragen. 

Terugluisteren: NTFU en Fietsersbond bij Radio 1 over betere fietsinfrastructuur

In aanloop naar de Provinciale Staten-verkiezingen in 2023 pleiten de organisaties daarom gezamenlijk voor betere en veiligere fietspaden. En de bond laat via de media zien hoe wielrenners zelf hun steentje bijdragen aan de veiligheid op het fietspad. Bijvoorbeeld met de wegkapitein en Start2Bike-trainingen.

Meld je aan voor Start2Bike en leer in 4 trainingen beter en veiliger wielrennen: www.start2bike.nl

Redactie Fietssport
Door Redactie Fietssport

Redactie Fietssport

Dit vind je misschien ook interessant