• Ons werk
  • Gewijzigd op 17 juni 2024

Driekwart fietsers vindt het onveilig op dijkwegen

Driekwart van de fietsers vindt het onveilig op de dijk. Vooral door te hard rijden en te krap inhalend gemotoriseerd verkeer en als het druk is op mooie dagen. Dat komt naar voren uit onderzoek van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU en VVN.
Driekwart fietsers vindt het onveilig op dijkwegen
Driekwart fietsers vindt het onveilig op dijkwegen
Meer dan 2.700 fietsers gaven hun mening over de veiligheid op dijkwegen via een enquête. Daarvan was ruim 20 procent wielrenner.

Fietsers mijden dijkwegen

Een derde van alle ondervraagde fietsers geeft aan dijkwegen te mijden omdat ze het er niet veilig vinden. Dat komt door:
  • Te hard rijdend gemotoriseerd verkeer (69 procent)
  • Drukte op mooie dagen (62 procent)
  • Te krap inhalen door gemotoriseerd verkeer (57 procent)

Veel fietsers wijzen ook op het gedrag van alle weggebruikers. Niet alleen van gemotoriseerd verkeer, maar ook op dat van andere fietsers. Zo vinden ze het van alle soorten fietsers vervelend dat ze 2-aan-2 blijven rijden. Van wielrenners vinden ze dat ze te hard rijden.

Ruim 20 procent van de ondervraagde fietsers was wielrenner. En zij vinden het op hun beurt ook niet veilig op de dijk. Toch mijden ze de dijkwegen niet. Ruim 60 procent fietst alleen over de dijk, vooral in Utrecht en Gelderland. Ze fietsen er juist vanwege het mooie uitzicht, omdat een deel van hun route over de dijk gaat en het unieke landschap.

Wat betreft de infrastructuur noemen deelnemers aan het onderzoek te smalle wegen (63 procent) en de slechte aansluiting van de weg op de berm (36 procent) als grootste problemen.

Een respondent verwoordde zo'n ervaring als volgt: “Met grote snelheid kwam een auto tegemoet. Te weinig ruimte voor een auto en een fiets met bagagetassen. Van de dijk gedonderd, in de brandnetels, drie meter lager. De auto reed door”.

Taak voor overheden en wegbeheerders

De samenwerkende fiets- en verkeersorganisaties zien dat het anders moet en kan op de dijkwegen. Zij vinden dat de overheid en wegbeheerders de Nederlandse dijken veiliger moeten maken voor fietsers.

Ze kunnen dit doen door:
  • te handhaven op snelheid;
  • bermaansluitingen en bijbehorend onderhoud snel op orde te brengen;
  • meer onderzoek te doen naar ervaringen én objectieve verkeersveiligheidsdata te verzamelen.
Wielrenners vinden daarnaast dat de veiligheid kan verbeteren door:
  • de snelheid voor gemotoriseerd verkeer te verlagen;
  • doorgaand gemotoriseerd verkeer beperken;
  • seizoens- en tijdsgebonden maatregelen, zoals een weekendafsluiting.

Volledig onderzoek

Meer weten? Op NTFU.nl vind je het volledige onderzoek. 
Ellen Stoffels
Door Ellen Stoffels

Rijdt net zo graag haar vaste rondje om het Gooimeer als een toertocht, zit er in de winter warmpjes bij in haar Zwift-cave.

Dit vind je misschien ook interessant