• Ons werk
  • Gewijzigd op 25 oktober 2023

ABFC en NTFU houden Arnhemse bospaden open

De geplande sluiting van bijna alle bospaden in het Schaarsbergse bos zorgde voor een ware schok onder fietsers in Arnhem en omstreken. Fietsers sloegen de handen ineen en kregen met hulp van de NTFU de gemeente succesvol aan de onderhandelingstafel.
ABFC en NTFU houden Arnhemse bospaden open
ABFC en NTFU houden Arnhemse bospaden open
Jack Boumeester is lid van RETO en tevens vice-voorzitter van deze Arnhemse wielervereniging. De club probeert na een zware coronaperiode weer op te krabbelen. ‘Van kabbelend naar stromend, zo noemen we die denkwijze”, zegt Boumeester. “Daar hoort ook bij dat we buiten de club kijken naar wielerbelangen die niet goed gaan.” En zo komt Boumeester terecht bij september van het afgelopen jaar waarin hij een melding kreeg van Roland van den Heerik, bestuurslid van MTB Zuid-Veluwe. “Hij had een verontrustend verslag gelezen van een boswachter, een schouw, waarin werd besloten dat vrijwel alle bospaden in het Schaarsbergse bosgebied gesloten zouden worden voor fietsers. Het opmerkelijke was dat dit in samenspraak met fietsers zou zijn gebeurd, maar daar was geen sprake van. Van geen enkele club was een vertegenwoordiger aanwezig bij dit gesprek. Vrijwel alle regionale clubs, en ook vrije fietsers, voelden zich overvallen toen ze dit hoorden.”

Scheef beeld

RETO, MTB Zuid-Veluwe, Gele Rijders, Roelofs MTB Club, Airborne MTB en Erwin Sikkens, ontwikkelaar van gravelroute Green Divide en actief op sociale media, sloegen samen met enkele recreatieondernemers de handen ineen. “Ook de NTFU werd onmiddellijk bij ons initiatief betrokken”, zegt Boumeester. Mede met de hulp en kennis van de NTFU ging de nieuwgevormde Arnhemse Bos Fiets Coalitie (ABFC) het contact aan met de gemeente via een brief waarin een nieuw overleg werd gevraagd. “Er is toen besloten dat het plaatsen van de verbodsborden voor fietsers werd uitgesteld en dat alle informatie over de sluitingsplannen naar ons als coalitie werd doorgestuurd. We zijn er kritisch naar gaan kijken en hebben eigenlijk ronduit geconcludeerd dat voor alle argumenten van de gemeente geen enkele juridische grond was. We konden zelfs onderzoeken overleggen waaruit het tegengestelde bleek van wat de gemeente stelde, zoals cijfers over overlast of drukte op de bospaden die door de Wageningen Universiteit uitvoerig zijn onderzocht. Met behulp van een onderzoek op basis van Strava-data hebben we aangetoond dat het beeld van de gemeente, dat alle fietsers in het bos mtb’ers zijn, simpelweg niet klopt. Met name de wethouder had daar een ander beeld bij. Gezinnen met kinderen, gravelaars en bijvoorbeeld recreatieve fietsers zoals ouderen werden allemaal als mtb’er weggezet. Bovendien konden we laten zien dat 95 procent van de mtb’ers in het bos netjes al gebruik maken van de door MTB Zuid-Veluwe onderhouden mtb-route.”
 

Vervolg politieke proces

Het inschakelen van de gemeenteraad is ook belangrijk geweest, aldus Boumeester. “Zonder de kritische houding van raadsleden vanuit zowel oppositie als coalitie waren we niet aan tafel gekomen en zou het afsluiten van het bos voor fietsers een voldongen feit zijn geweest. Als de democratie niet vanzelf werkt, moet je hem een handje helpen. Dit hebben wij gedaan door brieven te sturen naar de gemeenteraad, te spreken tijdens de raadsvergadering en met tientallen fietsers op de publieke tribune plaats te nemen voor het bijwonen van de raadsvergadering.”

Inzicht

De inspanningen van de gemeenteraad en coalitie leidden medio april tot nieuw rondetafeloverleg geïnitieerd door de gemeente, ditmaal waren alle belangengroeperingen zoals omwonenden, ruiters, wandelaars, recreatieondernemers, natuur-belangenbehartigers en ook de ABFC met afgevaardigden van fietsers aanwezig. Tijdens het overleg werd bekeken welke paadjes zonder problemen dicht konden worden gezet. “Met gelijke rechten en plichten voor zowel fietsers als wandelaars. De kern van de gedachte is dat je simpelweg rekening houdt met elkaar in het bos. Fietsers, wandelaars, ruiters, iedereen. De gemeente heeft bij dat overleg op basis van de Strava-data een nieuw plan gemaakt waarbij de belangrijkste paden weer werden opengesteld. Paden waarop nauwelijks gefietst werd, konden zo gemakkelijk gesloten worden. We hebben wel als voorwaarde gesteld dat paden in andere gemeentelijke bosgebieden gewoon toegankelijk blijven omdat er geen klachten zijn en ook geen bewoning is die er last van kan hebben. De gemeente heeft er geen belang bij om die paden te sluiten. We gaan ervan uit dat iedereen zich nu aan de afspraken houdt. Er is ook afgesproken dat bij nieuwe plannen wij als coalitie actief betrokken worden bij gemeentelijke overleggen hierover. En om meer inzicht te geven in elkaars wereld vindt er zaterdag 4 november tijdens de Herfstbostocht georganiseerd door RETO en Airborne MTB een aftrap plaats van de landelijke Buitencode, opgezet door de wandel-, ruiter- én wielersportbond NTFU: omgaan met elkaar, sportief gebaar. Onder andere wethouder Marco van der Wel van Natuur, Milieu en Zorg zal dan aanwezig zijn. We besteden dan extra aandacht aan de Buitencode. Hopelijk kweekt dat meer begrip voor elkaar en kunnen we beter gezamenlijk optrekken met alle belanghebbenden in een gebied.”


NTFU schiet te hulp

De NTFU heeft een belangrijke rol gespeeld in de resultaten van de ABFC. Boumeester: “Ze hebben niet alleen harde data kunnen overleggen, maar ons ook geholpen bij andere praktische zaken waar zij in andere gebieden ervaring mee hadden opgedaan. Zo hebben ze ons kunnen behoeden voor valkuilen.” Troy Corsen, medewerker belangenbehartiging mountainbike van de NTFU, beaamt dit. “We zijn weliswaar vrij laat in het proces betrokken, maar ook weer vroeg genoeg om hulp te bieden bij de activiteiten van de ABFC.” Want RETO vroeg de NTFU al snel om hulp bij het maken van actieplannen om de sluiting van de bospaden tegen te gaan. “We zijn in een appgroep gestapt en in een onderling overleg. Daar is besloten om een gezamenlijke, constructieve brief te sturen naar de gemeenteraad, ook namens de NTFU. Aangezien wij vaker met dit bijltje gehakt hadden, konden we de ABFC daarbij helpen, geholpen door de resultaten van het Strava-onderzoek waarmee we een goed landelijk beeld konden schetsen van wat nu eigenlijk de drukte is in het bos. Op die manier hebben we een krachtig signaal afgegeven. En we hebben duidelijk gemaakt dat het hier een grote groep fietsers betreft die wordt getroffen.”

"NTFU hielp ons een vuist te maken"

Lessen

De NTFU heeft de ABFC kunnen bijstaan met zijn ervaring in belangenbehartiging, zegt Corsen. “Maar we hebben er ook van geleerd. Zo houden we andere verenigingen ook op de hoogte van wat er hier speelt, zodat zij eerder actie kunnen ondernemen en wij daarbij kunnen helpen. Want hoe eerder je daar klaar voor bent, hoe meer je eventuele problemen kunt voorkomen. Dat is ook de les voor ons geweest: zo vroeg mogelijk erbij zijn en brede ondersteuning in een eventuele lobby bieden. We zijn nu bezig om dat verder handen en voeten te geven.”

 


Tekst: Johan van Leipsig
Foto's: Ard Krikke

Redactie Fietssport
Door Redactie Fietssport

Redactie Fietssport

Dit vind je misschien ook interessant