Maandag 5 april 2021

Paastoertocht.nl 2021

De inschrijfkosten zijn zowel voor leden als niet leden €5. Alle opbrengsten komen net als voorgaande jaren ten goede aan Stichting vrienden van Estinea. Voor 2019 is de bijdrage voor aanschaf van sensomotorisch spelmateriaal. Sommige mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) zijn erg afhankelijk van prikkels van buitenaf. Naast hun verstandelijke beperking hebben zij vaak ook lichamelijke en zintuiglijke beperkingen. Hierdoor zijn zij in belangrijke mate afhankelijk van andere mensen, materialen en instrumenten. Sensomotorisch spelmateriaal sluit aan bij het niveau waarop zij functioneren, waarbij beleven en ervaren centraal staat. Daarbij kan het materiaal bijdragen aan het stimuleren van de ... alertheid maar ook helpen om tot rust te komen. Wij, van de stichting Paastoertocht, ondersteunen dit doel van harte.

Locatie Aalten (Gelderland)
Fiets type  Mountainbiketocht
Beoordeling