• Monument
  • Zijderveld

Bunker 599

Bunker 599 is een van de 600 nog overgebleven bouwwerken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit exemplaar werd doormidden gezaagd – een diamantzaag had vier weken nodig om door het metersdikke beton heen te komen – om aandacht te vestigen op de wereldwijd unieke verdedigingslinie. Je krijgt het gespleten kunstwerk vanzelf in het vizier als je over de 23 kilometer lange Diefdijk tussen Everdingen (Lek) en Leerdam (Linge) trapt. Knijpt ter hoogte van snelweg A2 in de remmen, daal van de trap af en neem even de tijd om de spiegelgladde betonmuren van dichtbij te bekijken. De rij palen die je achter de bunker in het meertje ziet staan geven de waterhoogte aan als het land onder water gezet zou worden – wat de oorspronkelijke bedoeling van de Waterlinie was.