• Waterwerken
  • Culemborg

De dijk ging op de schop

In 1995 steeg het waterpeil van de Nederlandse rivieren tot recordhoogte. Bij Lobith, waar de Rijn ons landje binnenstroomt, stond het water 16,75 meter boven NAP. Uiterwaarden liepen onder, zandzakken werden gevuld en dijkbewaking hield dag en nacht een oogje in het zeil. Vooral in de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden was de toestand kritiek. Zo kritiek zelfs dat werd besloten om 250.000 mensen uit dit door rivieren ingeklemde gebied te evacueren. Toen het waterpeil uiteindelijk zakte, werd besloten om de dijken te versterken en de rivier meer ruimte te geven. Dit monument op de Lekdijk, ter hoogte van Culemborg, is een blijvende herinnering aan de kracht van het wassende water.