• Kassei Strook
  • Alphen

Oude Rielseweg

In de omgeving liggen twee Oude Rielsewegen, één in Tilburg aan de Rillaerse Baan en de ander in Alphen langs de Rielseweg. Die laatste is verreweg het mooiste; de strook is 1.300 meter lang en slingert door landelijk gebied tussen boerderijen en oude huizen door. Als je de Oosterwijksestraat nadert, lijkt de strook te eindigen. Gelukkig maken de klinkers na de kruising snel weer plaats voor kasseien. De strook is - zoals op veel plekken in Brabant - aan beide kanten ingesloten door een rijtje klinkers zodat de stenen goed op de plek blijven liggen. Al met al geen moeilijke strook, maar door zijn ligging en lengte meer dan de moeite waard.