• Monument
  • Mill

Sporen van de oorlog

In Mlll vind je nog enkele meters spoor en 'asperges' van het Duitse Lijntje. Deze spoorlijn werd in 1878 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij (NBDS) en was een belangrijke schakel in een treinverbinding van Engeland naar Duitsland, Oostenrijk en Rusland. Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, verdween bijna al het internationale treinvervoer en ging de NBDS failliet. Toch speelde het spoor ook in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol. De Duitsers namen aan het begin van de oorlog probleemloos de Maasbrug bij Gennep in en denderden met een pantsertrein door Brabant. Tijdens de oorlog werd de lijn gebruikt om Duitse troepen en materieel door Brabant en richting België en Frankrijk te verplaatsen. Tegenwoordig zijn de meeste meters spoor verdwenen. Alleen tussen Boxtel en Veghel (met uitzondering van de brug over de Zuid-Willemsvaart), en tussen Wesel en haar Rijnhaven vind je nog lange stukken rails. Op dit laatste stuk rijdt de Historischer Schienenverkehr Wesel nog op bepaalde dagen.