• Kassei Strook
  • Oosterhout

Kloosterdreef

Na een retourtje op de nabijgelegen doodlopende Monnikendreef is het een kleine moeite om de relatief eenvoudige, 400 meter lange Kloosterdreef mee te pakken. De strook ligt in de Heilige Driehoek. Het is een aaneengesloten gebied met als kern drie aan elkaar grenzende kloostercomplexen: Sint Catharinadal, de Onze Lieve Vrouweabdij en de Sint Paulusabdij. Daaromheen liggen tuinen, landerijen en monumentale boerderijen, gesitueerd in een historisch patroon van waterlopen en houtwallen.