• Monument
  • Hegebeintum

Hoogste terp

Ten westen van Dokkum stuit je al fietsend op de terp van Hoogebeintum (Hegebeintum op z'n Fries). Met 8,80 meter boven NAP is dit de allerhoogste terp van Europa. Tevens is het een van de oudsten: de groene polderpuist werd al rond 300 voor Christus bewoond. De kerk op de terp stamt uit de 12e eeuw en heeft de tand des tijds ook goed doorstaan. Een informatiebord aan de voet van de kunstheuvel maakt duidelijk dat een deel van de terp ooit is afgegraven: de vruchtbare aarde werd elders gebruikt om schrale landbouwgronden te verrijken, met name in Drenthe.