• Waterwerken
  • Lelystad

Gemaal Wortman

Gemaal Wortman is een onopvallend mooi gebouw aan de Oostvaardersdijk. De bakstenen blokkendoos is een van de drie gemalen die werd gebruikt bij het droogmaken van Oostelijk Flevoland. Bijzonder aan het uit 1956 stammende gemaal zijn de kunstwerken. Zo bestaat een van de gevels uit een fraai betonnen reliëf waarop een windmolen, een dijk en de zee prijken. Aan de andere zijde van het gebouw is een kunstwerk aangebracht dat symbolisch de overwinning van het land op het water verbeeldt. Reden genoeg dus om even in de remmen te knijpen.