Zuidwolde (Drenthe)

Mtbroute Zuidwolde(West)

De route is uitgezet aan de oostkant van de N48, het natuurgebied in de omgeving van Klein Zwitserland. De route is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente en het Recreatieschap Drenthe. De route staat mede onder toezicht van MTB Zuidwolde.
De West-Route start op dezelfde plaats als de Oost-Route. De aard van de route is uiterst divers met verschillende singletracks in het bos, zandpaden en een paar klimmetjes achterin de route. Bij de start fiets je een klein stukje in noordelijke richting langs de N48 over een zandpad. Na 150 meter ga je links het bos in.
Over singletracks slalom je tussen het boomgewas door met scherpe bochten en boomstronken als hindernissen. Je rijdt nu parallel aan de N48. Net voor camping Klein Zwitserland ga je dieper het bos in. Na het bos kom je uit op de toegangsweg naar de camping. Ook hier volgt weer een strook met bomen die alleen met goede stuurmanskunst gepasseerd kunnen worden.
Locatie Zuidwolde (Drenthe)
Fiets type  Mountainbike
Beoordeling