MTB BouwXpert Vennebultentocht 2024

zondag 21 april 2024

Hartelijk dank voor je inschrijving voor de:
MTB BouwXpert Vennebultentocht op zondag 23 april 2024
*

 (NTFU & VWB)
*
*
*
*
*


Bij de WTC Keitrappers toertochten geldt een tochtreglement waar iedere deelnemer zich aan dient te houden.
De deelnemers dienen van de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn en zich ernaar gedragen.
Het reglement luidt:
• De deelnemer neemt deel aan een toertocht zónder wedstrijdelement. Vermijd dus alles wat deze tocht tot een wedstrijd zou kunnen maken.
• Iedere deelnemer die deelneemt aan deze tocht, doet dat op eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de toertocht zou overkomen dan wel veroorzaakt.
• De minimale leeftijd van inschrijving is 12 jaar.
• De start van uw toertocht is afhankelijk van het Tijdvak waarin U bent ingeschreven.
• Bij het niet naleven van de regels, of het niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie, wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
• Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende verkeersregels nauwkeurig op te volgen.

• De onderstaande gedragsregels van de NTFU gelden bij deze tocht:
/Houd je aan de verkeersregels.
/ Houd zichtbaar rekening met anderen.
/ Gebruik een fietsbel.
/ Geef op tijd richting aan.
/ Ben en blijf altijd beleefd.
/ Gebruik het aangegeven fietspad/route.
/ Passeer een ander op gepaste snelheid.
Doe dit alleen op plekken waar voldoende afstand gehouden kan worden.
/ Volg aanwijzingen van de organisatie op.
/ Gooi afval in een afvalbak.
/ Respecteer de natuur: plant én dier.
/Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk.
/ Maak geen onnodig lawaai.
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toertochtorganisatie van WTC Keitrappers