Strade Bianche Achterhoek - Gijs Verdick memorial

zondag 29 september 2024

Welkom bij de Strade Bianche Achterhoek -Gijs Verdick memorial-
Gravelen in de Achterhoek in optima forma. De vrijwilligers van de Wielerclub de Paaschberg doen hun best om je een topweekeind te laten beleven.
*

 (NTFU & VWB)
*
*
*
*
*


Extra producten bestellen

Product
Prijs
Aantal
Camping voor jongeren t/m 24 jaar
Ben je jonger dan 25? Dan is de camping gratis voor je! Meld je hierbij aan, maximaal 2 aanmeldingen per Strade Bianche Achterhoek ticket graag.
€ 0,00
0,00
Camping voor ouderen vanaf 25 jaar
Ook ouderen zijn welkom. De kampeervergoeding komt ten bate van de hockeyclub die haar faciliteiten ter beschikking stelt.
€ 10,00
10,00

1. Deelname geschiedt op eigen risico. LWC de Paaschberg (de Organisator) is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede inbegrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

2. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.

3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

4. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.