Hanzekoers

zondag 25 juni 2023

Leuk dat je je wilt inschrijven voor de Hanzekoers!
*

 (NTFU & VWB)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Extra producten bestellen

Product
Prijs
Aantal
Fietsshirt Hanzekoers - Men
Een prachtig ontworpen Hanzekoers fietsshirt met korte mouw. Het shirt is van kwalitatief en duurzaam materiaal. Let op: Je kunt je fietsshirt bestellen tot 3 april. Check de maattabel van Bioracer. Mail hanzekoers@demeet.cc bij afwijkende maat.
€ 45,00
45,00
Fietsshirt Hanzekoers - Women
Een prachtig ontworpen Hanzekoers fietsshirt met korte mouw. Het shirt is van kwalitatief en duurzaam materiaal. Let op: Je kunt je fietsshirt bestellen tot 3 april. Check de maattabel van Bioracer. Mail hanzekoers@demeet.cc bij afwijkende maat.
€ 45,00
45,00

Tochtreglement
Voor deze geldt een tochtreglement waar iedere deelnemer zich aan moet houden. De deelnemers moeten van de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn en zich ernaar gedragen.
Het reglement luidt:
• De deelnemer neemt deel aan een toertocht zónder wedstrijdelement. Vermijd dus alles wat deze tocht tot een wedstrijd zou kunnen maken.
• Iedere deelnemer die deelneemt aan deze tocht, doet dat op eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de toertocht zou overkomen dan wel veroorzaakt.
• Deelnemers tot en met 16 jaar mogen uitsluitend deelnemen onder begeleiding van een volwassene. De minimale leeftijd van inschrijving is 12 jaar. Deelnemers van jongere leeftijd worden hierop geattendeerd.
• De start van de toertocht vindt plaats tussen 8.00uur en 12.00uur (tijdsvak verschilt per afstand). Er mag niet eerder dan 8.00uur worden vertrokken. Doet de deelnemer dat wel, dan rijdt de deelnemer buiten de regels van deze tocht en organisatie.
• Bij het niet naleven van de regels, of het niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie, wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
• Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende verkeersregels nauwkeurig op te volgen.
• De onderstaande gedragsregels van de NTFU gelden bij deze tocht:
- Houd je aan de verkeersregels.
- Houd zichtbaar rekening met anderen.
- Gebruik een fietsbel.
- Geef op tijd richting aan
- Ben en blijf altijd beleefd.
- Gebruik het aangegeven fietspad.
- Passeer een ander op gepaste snelheid.
- Volg aanwijzingen van regelaars en politie op.
- Gooi afval in een afvalbak.
• De onderstaande gedragsregels van de NTFU gelden bij deze MTB tocht:
- Fiets alleen daar waar het is toegestaan.
- Respecteer de natuur: plant én dier.
- Fiets in kleine groepjes.
- Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk.
- Benader anderen en drukke punten stapvoets.
- Voorkom onnodig remmen, spaar de ondergrond.
- Maak geen onnodig lawaai.
- Laat geen afval achter.
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toertochtorganisatie.
• Met het inschrijven voor de Hanzekoers op 25 juni 2023 verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord te zijn met dit reglement.