Vishandel Bomers Gravelride 2023

zondag 12 november 2023

Leuk dat je je wilt inschrijven voor Vishandel Bomers Graveltocht. Wij kijken er al erg naar uit!
*

 (NTFU & VWB)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Voor de WTC Keitrappers Vishandel Bomers Graveltocht geldt een tochtreglement.
De deelnemers dienen van de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn en zich ernaar gedragen.

Het reglement luidt:
• De deelnemer neemt deel aan een toertocht zónder wedstrijdelement. Vermijd dus alles wat deze tocht tot een wedstrijd zou kunnen maken.
• Iedere deelnemer die deelneemt aan deze tocht, doet dat op eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop van de toertocht zou overkomen dan wel veroorzaakt.
• De minimale leeftijd van inschrijving is 12 jaar.
• De start van uw toertocht is afhankelijk van het Tijdvak waarin U bent ingeschreven.
• Bij het niet naleven van de regels, of het niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie, wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
• Iedere deelnemer dient de ter plaatse geldende verkeersregels nauwkeurig op te volgen.

• De onderstaande gedragsregels van de NTFU gelden bij deze tocht:
*Houd je aan de verkeersregels.
* Houd zichtbaar rekening met anderen.
* Gebruik een fietsbel.
* Geef op tijd richting aan.
* Ben en blijf altijd beleefd.
* Gebruik het aangegeven fietspad/route.
* Passeer een ander op gepaste snelheid .
Doe dit alleen op plekken waar voldoende afstand gehouden kan worden.
* Volg aanwijzingen van de organisatie op.
* Gooi afval in een afvalbak.
* Respecteer de natuur: plant én dier.
*Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk.
* Maak geen onnodig lawaai.
•In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toertochtorganisatie van WTC Keitrappers
• Met het inschrijven voor de Vishandel Bomers Graveltocht- verklaart de deelnemer zich akkoord te gaan met dit reglement