Grenslandklassieker

zondag 7 mei 2023

Leuk dat je je wilt deelnemen aan de Grenslandklassieker. Wij kijken er al erg naar uit!
Wij willen je er op wijzen dat de 3 routes worden gefietst op gps ! Er wordt niet uitgepijld.
*

 (NTFU & VWB)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Gedragsreglement Grenslandklassieker

Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een polsbandje, stuurbordje en/of rugnummer. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd en/of het polsbandje of rugnummer dient goed zichtbaar te zijn.
- Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht.
- Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen.
- Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
- Deelnemers hebben respect voor de natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
- Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico's die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
- Deelnemers rijden voor eigen risico.
- Het dragen van een valhelm is verplicht: geen valhelm, geen deelname.
- Het gebruik van volgauto's op de route is verboden.
- Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzigingen van de organisatie volgen.
- Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedragsregels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt en tevens onderstaande toertochten.
- Met justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.

Deelnemer verklaart

- Kennis te hebben genomen van het gedragsreglement en zich daaraan te houden.
- Er mee in te stemmen dat zijn personalia in voorkomende gevallen aan Justitie en aan overige toertochten worden overhandigd.
- Deel te nemen aan de toertocht op eigen risico. Dit houdt o.a. in dat:
- de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor ongelukken en pech onderweg
- de organisatie niet aansprakelijk kan worden gesteld voor diefstal van fietsen ed. bij de start/finish en op de pauzeplaatsen. Tevens niet voor persoonlijke bezittingen bij het gebruik van de kleedlokalen en douchegelegenheid in Stein.
- het gebruik van de fietsenstalling voor eigen risico is. Maak gebruik van een eigen slotje, ook op de pauzeplaatsen. Helaas worden bij toertochten regelmatig fietsen gestolen, laat het niet jouw fiets zijn.
- Voor het volbrengen van de toertocht voldoende gezond is.
- Over deugdelijk materiaal beschikt.