Streetrace Odiliapeel 2023

zaterdag 2 september 2023

MTB Streetrace 2023 - TC De Peeltrappers
*

 (NTFU & VWB)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tochtreglement
Voor deze rit geldt een tochtreglement waar iedere deelnemer zich aan moet houden. De deelnemers moeten van de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn en zich ernaar gedragen.
Het reglement luidt als volgt:
• Iedere deelnemer die deelneemt aan deze tocht, doet dat op eigen risico en verantwoording. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of naloop van de toertocht zou overkomen dan wel veroorzaakt.
• De inschrijving geschiedt in verschillende leeftijdsklassen. Per categorie is een starttijd bepaald.
• Bij het niet naleven van de regels, of het niet opvolgen van de instructies van de leden van de organisatie wordt de deelnemer uitgesloten van (verdere) deelname.
• De onderstaande regels van de NTFU gelden voor deze tocht:
- Houd je aan de verkeersregels. De Streetrace vindt plaats op een afgesloten parcours, maar daarvoor en erna bevind je je op de openbare weg.
- Houd zichtbaar rekening met anderen
- Volg aanwijzingen van regelaars op
- Gooi afval in een afvalbak
• De onderstaande regels van de NTFU gelden bij deze Streetrace:
- Fiets alleen daar waar is toegestaan
- Respecteer plant en dier
- Waarschuw anderen tijdig en vriendelijk
- Voorkom onnodig remmen, spaar de grond
- Maak geen onnodig lawaai
- Laat geen afval achter
• In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
• Met het inschrijven voor deze toertocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord te zijn met dit reglement.

Met vriendelijke groet,
TC De Peeltrappers, Odiliapeel