f

Schade melden

Ben je betrokken geraakt bij een ongeval of valpartij en zijn daarbij je fiets, kleding en/of accessoires beschadigd? Volg onderstaande stappen om de schade in te dienen bij de NTFU fietsverzekering.

Stap 1: Naar de fietsenmaker voor een offerte

Breng je fiets naar de fietsenmaker voor een offerte voor reparatie van de schade. Let op: laat de schade nog niet repareren, Er kan nog een schade-expert worden ingeschakeld.

Stap 2: Verzamel informatie

Bij het invullen van het schadeformulier heb je naast het offertebedrag ook gegevens nodig van je fiets, kleding en accessoires. Verzamel daarom de oorspronkelijke aankoopbewijzen en maak foto's van de schade aan fiets, kleding en/of accessoires. Beiden heb je later in het proces nodig.

Stap 3: Schade melden

Vul het schadeformulier volledig in en verstuur het formulier via de verzendknop.

Stap 4: Lever documenten aan

Na het verzenden van het digitale formulier ontvang je een mail van de NTFU waarin wordt gevraagd om foto’s, de offerte van de fietsenmaker, aankoopnota(‘s) e.d. op te sturen naar de verzekeraar van de NTFU: Meijers.

Stap 5: Reactie van de verzekeraar

Nadat je alle info hebt aangeleverd, wacht je op bericht van de verzekeraar. Er kan indien nodig een schade-expert worden ingeschakeld.

Stap 6: Afwikkeling van de schade

De schade wordt afgewikkeld conform de polisvoorwaarden

Naar het schadeformulier

Liever per post?

Het is ook mogelijk om een papieren schadeformulier te gebruiken om een schade te melden. Download het schadeformulier, vul deze volledig in en voeg de aankoopbewijzen toe. Let op de instructies bovenaan het formulier en vermeld bij de contactgegevens duidelijk je e-mailadres en/of telefoonnummer. Houd er wel rekening mee dat de schadebehandeling via papier meer tijd in beslag neemt (minimaal 14 dagen).

Wij vertrouwen erop dat je geen schade zult claimen waarmee je ons bewust benadeelt (fraude). De verzekeraar zal bij fraude alle schade en kosten verhalen, aangifte doen bij de politie en de lopende verzekering(en) beëindigen.

De bij de aanvraag van een verzekering/schademelding verstrekte persoonsgegevens en eventuele andere gegevens worden door Meijers verwerkt ten behoeve van het aangaan van verzekeringsovereenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude. De gedragscode 'Verwerking Persoonsgegevens Verzekeringsbedrijf' is van toepassing. De volledige tekst van deze gedragscode kunt u bekijken/ opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. De verstrekte gegevens kunnen worden verwerkt in het Centraal Informatiesysteem van de in Nederland werkende verzekeringsmaatschappijen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is op die registratie van toepassing. Wij hebben het door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Fraudeprotocol ondertekend en voeren dit ook uit.