Actievoorwaarden en spelregels winacties en prijsvragen

 1. Win en reviewacties worden uitgeschreven door de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) gevestigd te Veenendaal. Op winacties en prijsvragen zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer een inschrijfformulier wordt ingevuld en verstuurd. Vanaf dat moment maakt je kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Indien prijzen op een locatie worden uitgereikd, moet de winnaar hierbij aanwezig zijn. Anders wordt de trekking herzien. 
 10. NTFU kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden een actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Medewerkers van NTFU  zijn uitgesloten van deelname.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door NTFU voor de desbetreffende actie én voor inschrijving voor de Fietssport nieuwsbrief.
 15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door NTFU.
 16. NTFU handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 17. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Haal meer uit Fietssport en ga voor het PLUS account. Bekijk de voordelen
Haal meer uit Fietssport en ga voor het PLUS account. Bekijk de voordelen