Actievoorwaarden voor ledenevents en winacties

 1. Winacties en ledenevents worden uitgeschreven door de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) gevestigd te Veenendaal. Op winacties en prijsvragen zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan winacties en inschrijving voor ledenevents is gratis. Deelname vindt plaats wanneer een inschrijfformulier wordt ingevuld en verstuurd. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.
 5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Voor ledenevents geldt dat deelnemers een lopend NTFU- of Fietssport-lidmaatschap hebben. Alle andere deelnemers en medewerkers van de NTFU zijn uitgesloten van deelname.
 6. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 7. Winnaars worden binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 8. Indien prijzen op een locatie worden uitgereikd, moet de winnaar hierbij aanwezig zijn. Anders wordt de trekking herzien. 
 9. NTFU kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden een actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 11. Prijzen zijn niet overdraagbaar aan andere personen. Als een deelnemer de prijs niet in ontvangst kan nemen of deel kan nemen aan een evenement, selecteert de NTFU een andere winnaar.  
 12. Wanneer een winnaar zonder opgave van reden afwezig is tijdens een ledenevent worden de kosten tot een maximum van 100,- euro in rekening gebracht. 
 13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en inschrijving voor ledenevents worden verkregen, worden niet gedeeld met derden.
 14. Persoonsgegevens worden door de NTFU gebruikt voor:
 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door NTFU.
 2. Deelname aan ledenevents geschiedt conform de op dat moment geldende coronamaatregelen.

December 2021

Haal meer uit Fietssport en ga voor het PLUS account. Bekijk de voordelen
Haal meer uit Fietssport en ga voor het PLUS account. Bekijk de voordelen