Zaterdag 17 augustus 2019

BRM 300 Groningen – Het andere Friesland

De stad Groningen is ooit begonnen als een Drents dorp op een gunstige plek. Op de uiterst noordelijke punt van de Hondsrug, een zandrug meters boven zeeniveau, had het minder last van de overstromingen die de Friese landen teisterden. Gecombineerd met een goede verbinding met de zee, zorgde dit ervoor dat Groningen het centrum van de regio werd.

Een regio die niet alleen de huidige provincie Groningen omvatte, maar ook Friesland (in de 15e eeuw rechtstreeks onder het bestuur van de stad) en het “andere Friesland” dat net ten oosten van Nederland ligt. Deze regio staat tegenwoordig bekend als “Ost-Friesland”, maar
... die naam is misleidend. Eeuwenlang heeft dit gebied een sterke band gehad met Groningen. Met als gevolg dat zowel het cultuurlandschap als het plaatselijk dialect erg Gronings aan doen. Onder Napoleon heeft deze streek nog deel uitgemaakt van het Nederlandse deel van zijn rijk. Daarna is de streek steeds Duitser geworden, maar de combinatie van typisch Nederlandse landschappen met een Duitse twist maakt dit een fascinerende streek om op fiets te verkennen.

Het eerste stuk van de route gaat oostwaarts over het Slochterveld, richting de Reiderwolderpolder; een van de meest uitgestrekte, stille stukken van ons land. Bij Nieuwe Statenzijl gaan we de grens over en verder naar het pontje bij Ditzum (controle 1, zorg ervoor dat je dit goed timet want hij gaat maar één keer per uur!).

Na het doorkruisen van de havenstad Emden komen we in Ost-Friesland terecht: met wierdendorpen, visserplaatsjes aan de Waddenzee (zoals Greetsiel, controle 2. de geboorteplaats van Ubbo Emmius, de eerste rector magnificus van de Groningse universiteit) en oude polders. Het keerpunt is in Jever (controle 3, “Heimat des Jever Pilseners”, aldus het plaatsnaambord; selfie met een Jever pilsener wordt geaccepteerd als bewijs van passage ;-). Hierna gaat het door oude veenkolonieën weer westwaarts, naar Leer (controle 4). Zowel Jever als Leer zijn charmante stadjes met een goed bewaarde oude binnenstad. In Leer zijn we zo goed als weer in Nederland en gaan we langs Winschoten en Hoogezand weer terug naar Groningen.

Locatie Groningen (Groningen)
Fiets type  Toertocht
Beoordeling